Bolsa de viaxe para asistir ao Congreso esLibre 2020

Nota: Al final disponeis de una traducción al castellano.

logo esLibre2020

Os vindeiros 5 e 6 de xuño, celebrarase en Madrid a segunda edición do Congreso esLibre, desta volta esLibre 2020, na Universidade Rey Juan Carlos, grazas á colaboración da Oficina de Conocimiento y Cultura Libres (OfiLibre de la URJC).

Coa intención de colaborar ao éxito deste congreso, xurdido na canle de «Hispalinustálgicos» en Telegram e promovido dende a canle de libre acceso @esLibre (https://t.me/esLibre), en GALPon creamos unha bolsa para axudar a financiar a viaxe para asistir ao congreso. Inicialmente destinamos un máximo de 600,00 € para financiar un mínimo de 3 viaxes ao congreso. Calquera persoa pode solicitar esta axuda, pero ante a posibilidade de que existan máis solicitudes que cartos dispoñíbeis, decidimos ter en conta algunhas características das persoas solicitantes, para conceder estas axudas considerando elementos favorábeis non excluíntes, que a persoa solicitante da bolsa:

  • Presente un relatorio, organice (ou colabore na organización) unha sala, presente un obradoiro ou algunha outra proposta de achega/colaboración.
  • Sexa estudante de FP ou universitario.
  • Estea a realizar prácticas de mestrado ou FP ou sexa bolseiro nunha empresa privada(non universidades ou asimilábeis).
  • Sexa socia ou colaboradora de GALPon

No caso de igualdade de méritos para recibir a axuda terán preferencia as mulleres.

Para facer a solicitude, quen o desexe deberá enviar un correo a «xornadas galpon» aportando toda a información que consideren necesaria para acreditar o seu mérito.

==========

Los próximos 5 y 6 de junio, se celebra en Madrid la segunda edición del Congreso esLibre, en esta ocasión esLibre 2020, en la Universidad Rey Juan Carlos, gracias a la colaboración de la Oficina de Conocimiento y Cultura Libres (OfiLibre de la URJC).

Con la intención de colaborar al éxito de este congreso, surgido en el canal de «Hispalinustálǵicos» en Telegram y promovido desde el canal de libre acceso @esLibre (https://t.me/esLibre), en GALPon creamos una bolsa para ayudar a financiar el viaje para asistir al congreso. Inicialmente destinamos un máximo de 600,00 € para financiar un mínimo de 3 viajes al congreso. Calquier persoa puede solicitar esta ayuda, pero ante la posibilidade de que existan más solicitudes que dinero disponible, decidimos tener en cuenta algunhas características de las personas solicitantes, para conceder estas ayudas considerando elementos favorables no excluyentes, que la persona solicitante de la ayuda:

  • Presente una ponencia, organice (o colabore en la organización) una sala, presente un taller o alguna otra propuesta de aportación/colaboración.
  • Sea estudiante de FP o universitario.
  • Esté realizando prácticas de maestrado o FP o sea becario en una empresa privada(no universidades o asimilables).
  • Sea socia o colaboradora de GALPon

En el caso de igualdad de méritos para recibir la ayuda tendrán preferencia las mujeres.

Para realizar la solicitud, quién lo desee deberá enviar un correo a «xornadas galpon» aportando toda la información que considere necesaria para acreditar su mérito.