Finou John McCarthy, pai dos conceptos de Intelixencia Artificial e da computación na nube.

Pouco se pode engadir ao xa escrito noutros medios, só reflectir desde aquí o noso respecto a un dos máis grandes do software.

Só salientar unha das cousas menos difundidas do seu xenio (copiado da Wikipedia en español):

En 1961, fue el primero en sugerir públicamente (en un discurso dado para celebrar el centenario del MIT) que la tecnología de tiempo compartido de las computadoras podría conducir a un futuro en el que el poder del cómputo e incluso aplicaciones específicas podrían ser vendidas como un servicio (como el agua o la electricidad).

John McCarthy, que $DEITY ce compense o que nos non soubemos ou puidemos. DEP

http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_%28computer_scientist%29

http://es.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Fallece/John/McCarthy/creador…