Banco de hardware para préstamo

...

Condicións do préstamo:

Os materiais cédense en préstamo por un tempo limitado e en perfecto estado de uso. O receptor comprométese a utilizar o material con xeito e a devolvelo no mesmo estado de funcionamento no que o recibiu.

Se no transcurso do seu uso durante o préstamo, o material sofre algún dano, o receptor comprométese a mercar un produto idéntico (en marca e características), ou superior de estar este descatalogado, para repoñer o produto danado ou estragado.

Como solicitar o préstamo:

Para poder solicitar hardware en préstamo e preciso cumprir os seguintes requisitos:

  • Ter pagadas, como mínimo, as cotas do ano en curso e do anterior.
  • Enviar un correo á Xunta Directiva coa seguinte información:
    • Breve descrición do proxecto para o que se precisa o material.
    • Indicar o posíbel interese xeral dese proxecto.
    • Datas entre as que se necesita o material.

Tempo de duración do préstamo:

O material préstase durante un prazo máximo de tres meses, agás naqueles casos nos que, previa xustificación, a Xunta Directiva de GALPon aprobe un prazo maior.

Notas:

Descrición Modelo/Tipo Tot. Prestado a: Cant. Data devolución Dispoñíbel
Raspberry Pi B - con caixa 2       2
Traxeta SD 8 Gb (Raspbian) 2       2
Hub USB alimentado C4USB2BL (2Amp) 1       1
Alimentador 2A 1       1
Alimentador 1A 1       1
Cable alimentador USB-A - microUSB 1       1
Receptor/AP WiFi WiPi 2       2
Receptor WiFi Edimax EW-7811UN 1       1
Adaptador HDMI-SVGA (Homologado RPi) 2 Librebit 1 ? 1
Cámara Raspberry   1       1
Teclado sen fíos
(tipo portátil) 
Logitech K400 1       1
Mini teclado sen fíos 3Go Mkey 1       1
             
Arduino Uno 6       6
Arduino Leonardo 4       4
Arduino Yun 1       1
Arduino Micro 2       2
Arduino Ethernet Shield 2       2
Arduino Driver Shield 1       1
Arduino RFID + 2 tags            Chaveiro e tarxeta 1       1
             
Placas de prototipos  (breadboards) 8       8
Xogo cables pontes Vermello, negro, verde azul e marelo (1 de cada) 24       24
Xogos diodos LED verde, vermello, marelo      (1 de cada) 16       16
Zumbadores buzzers 8       8
Premedores   8       8
Resistencias 147 ohms 48       48
Resistencias 1k 16       16
Resistencias 10k 8       8
Motor (dobre) con redutora Twin-Motor Gearbox
 - Tamiya
2       2
Servo Futaba S3003 6       6
Servo pequeno 9G 8       8
Sensor temp/humi DHT21/AM2301 2       2
             
RedBot Kit Agora están montados 3       3
             
Soldador/Estañador 40W 2       2
Soporte soldador 40W 2       2
Terceira man regulábel   2 Avariada 1   1