Convocatoria de axuda en forma de colaboración para un Proxecto de automática/robótica sobre Hardware e Software Libre

GALPon informa:

Modificación importante das bases da convocatoria.

Por mor de que tódolos proxectos recibidos ou non están debidamente informados ou non acadan un mínimo de calidade, decidimos ampliar a zona xeográfica a toda Galicia e ampliamos o prazo de entrega de propostas ata o día 27 de outubro.

http://www.galpon.org/wiki/index.php?title=Convocatoria_de_axuda_en_forma_de_colaboraci%C3%B3n_para_un_Proxecto_de_autom%C3%A1tica/rob%C3%B3tica_sobre_Hardware_e_Software_Libre