Nova versión (2013_b) de PicarOS Diego

Esta pasada noite, a partires das 00:00 horas (hora española) substituíuse a versión de descarga do PicarOS Diego, pola nova versión, á que se lle aplicaron os cambios decididos na última minino-devconf