Hispalinux censura o custo económico e a dependencia tecnolóxica da "solución" Microsoft para educación

Novamente, e sen concurso público, a nosa industria do software podería recibir un golpe definitivo por parte do Goberno para beneficiar ao monopolio. En España hai aproximadamente 2,6 millóns de alumnos de primaria que, segundo varias filtracións de prensa non desmentidas, van recibir un mini-PC co software de Microsoft preinstalado.

Á marxe de excluír a toda a industria española desta iniciativa que condicionará o futuro do software no noso país, existe o problema do gravoso custo. Se se considerase un prezo (rebaixado) de 60 Euros por cada sistema operativo e doutros 52 Euros por cada licenza de Microsoft Office para Estudantes, estariamos falando dun dispendio anual e recorrente no tempo de practicamente 100 millóns de Euros. Ao anterior habería que sumar outros custos de licenzas, como o antivirus, indispensable para ese sistema operativo (e innecesario para Linux) e que esixe contratar actualizacións de aproximadamente 25 euros anuais por usuario, ademais do custo de todo o resto de aplicacións de uso común para Windows, moitas delas moi onerosas. Para rematar, hai que ter en conta os sobreesfuerzos de mantemento que require Windows e que terían que sufragar as comunidades autónomas.

Zaragoza, luns 27 de abril de 2009

Tras ter noticia HISPALINUX da intención do Goberno, a través da súa Secretaria de Estado Dna. Eva Almunia, de dotar a cada alumno de primaria dun miniportátil co sistema operativo e o paquete ofimático Office da multinacional Microsoft preinstalados, non nos resta máis opción que censurar esa desafortunada decisión de malgastar innecesariamente os fondos públicos, e máis, nun momento tan grave de crise e de sacrificio para máis de 4 millóns de españois sen traballo, no que o crecente déficit público preocupa seriamente á sociedade e cando as institucións e axentes sociais claman por cautela económica e bo goberno.

HISPALINUX non se opón ao proxecto de informatización en si. Por contra, acólleo con esperanza e ilusión. Pero si censura de forma rotunda que o mesmo realícese á marxe de calquera concurso público e usando software privativo. Tampouco consideramos acertado, que se elixa como único socio tecnolóxico para os sistemas operativos e a suite ofimática a unha empresa multinacional condenada por monopolio na Unión Europea e en EEUU, pechando a porta con iso, aos seus moitos competidores nacionais. Esta contratación pública a dedo considerámola irregular e contraria ao principio legal de Neutralidade Tecnolóxica, á igualdade de oportunidades que debe rexer na Administración Española, así como aos principios da Lei 30/2007 de Contratos no Sector Público e da Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

Tan desafortunada decisión do Goberno Zapatero, desde o noso punto de vista, tamén vulnera claramente os principios reguladores da adquisición de bens informáticos, así como os de oportunidade e transparencia económica, eficacia no gasto e de eficiencia que deben rexer unha boa administración pública, posto que hai alternativas libres especialmente orientadas á educación e que foron sobradamente probadas en Comunidades Autónomas como Estremadura, Andalucía, Madrid e Valencia entre outras.

Hai que sinalar, que as Comunidades Autónomas que xa teñen solucións para a educación baseadas en Software Libre verían invalidadas os seus investimentos e a súa filosofía de traballo dos últimos 10 anos, tendo que comezar practicamente desde cero. As solucións baseadas en Software Libre, terían un custo cero para as arcas de Estado e permitirían investir esas cantidades noutros mesteres e sobre todo, nas empresas nacionais, que tanto o necesitan neste momento para poder crear emprego estable, cualificado e innovador. É posible facerse unha idea do enorme malgaste que supón a decisión de usar o software privativo de Microsoft neste xigantesco e ata agora secreto proxecto educativo, calculando que con ese enorme orzamento poderíase pagar a nómina de 3.235 novos mestres cun soldo de 30.000 Euros anuais, ou se poderían custear case 15 millóns de vacinas anuais, a 6,5 Euros a unidade.

HISPALINUX considera que en tempos de crises, é fundamental apostar claramente e sen fisuras, polas empresas nacionais apoiándoas en todo o que sexa posible, ou polo menos, proporcionándolles as mesmas oportunidades que ás súas competidoras estranxeiras. Non nos cabe a menor dúbida de que esta sería a única forma de preservar os nosos empregos, equilibrar a nosa balanza de pagos e aumentar o noso produto interior bruto, en vez aumentar a brecha das nosas empresas coas súas competidoras foráneas.

Pero tamén hai que sinalar, que a desafortunada decisión do Goberno de usar os produtos de Microsoft sen mediar concurso público, tampouco está exenta de riscos e incertezas neste momento de profunda crise mundial. Hai que recordar, que dita multinacional está reducindo custos e discontinuando produtos orientados ao mundo educativo. É o caso da súa extinta Enciclopedia Encarta, que sucumbiu á competencia da libre e ben considerada Wikipedia. Microsoft, ademais, está despedindo empregados en todo o mundo, incluíndo España onde, nin paga impostos polas súas vendas, pois o fai en Irlanda, nin tampouco inviste en investigación e desenvolvemento segundo a súa contas rexistradas. Aínda que coas súas grandes campañas de mercadotecnia poida parecer rechamante que Microsoft abandone servizos e produtos hai que ter en conta que a natureza pechada dos mesmos fai que o seu mantemento en carteira comercial só dependa da súa rendibilidade no mercado e non do interese ou da necesidade dos clientes nos mesmos.

A ausencia de concurso público para un proxecto de tal envergadura lévanos a pensar que a entrega do barato mini-PC é unha mera escusa para introducir o software de Microsoft para tales portátiles no mercado español. Senón non se explican os motivos do Executivo para tomar esta grave decisión. Así, todo apunta a que estamos ante outra xigantesca campaña de mercadotecnia da multinacional, pero esta vez sufragada integramente por un Estado que viola inxustificadamente as súas leis en detrimento de a súa propia industria local.

HISPALINUX considera que é o momento de diversificar, de buscar provedores nacionais e de elixir produtos e solucións tecnolóxicas que poidan garantir a súa continuidade no tempo a pesar da crise e que non cren dependencia de ningún provedor en exclusiva. Neste escenario adverso, o Software Libre, do que España é unha potencia mundialmente recoñecida, é, sen dúbida, a opción máis adecuada, madura e rendible economicamente.

Finalmente, queremos expresar a nosa preocupación pola grave ?dependencia tecnolóxica? que se produciría se os nosos fillos educásense desde a máis tenra infancia, só e exclusivamente, usando unha tecnoloxía pechada, que é propiedade dunha multinacional estranxeira e que podería ser discontinuada en calquera momento pola decisión unilateral de devandita empresa, do mesmo xeito que xa fixo con outros dos seus produtos. Basta recordar os problemas con que se atopou Corea do Sur, dependente tecnológicamente na súa Administración electrónica e os seus servizos bancarios da tecnoloxía ActiveX, cando Microsoft decidiu discontinuar o tratamento de devandita tecnoloxía nas últimas versións dos seus sistemas. Nesa decisión non contaron o máis mínimo, os intereses dun país equivalente a España, tanto en poboación como en PIB.

Máis información:

Tradución literal, empregando http://www.ieschandomonte.edu.es/traducindote/texto.php#  da páxina: http://www.hispalinux.es/minipc-primaria