Compromiso democrático en defensa do software libre

Coñecemos ben os síntomas que causan os monopolios: debilidade democrática, dependencia tecnolóxica, corporativización dos procesos regulatorios, corrupción estrutural da Administración Pública. Levamos anos nese punto exacto.

Ante as eleccións ao Parlamento Europeo diversas asociacións de software libre, comprometidas na defensa das liberdades dixitais, queren situar no debate central da futura política de Estado, a necesidade de que as infraestruturas informáticas públicas desenvólvanse sobre software libre.

A urxente necesidade de que a nosa democracia e os servizos públicos básicos non queden comprometidos e condicionados por intereses privados de empresas, moitas veces non europeas, é un debate alleo a intereses de partidos e un punto esencial dunha Europa libre e tecnolóxicamente independente.

Hispalinux en España e GALPon en Galicia, solicitan aos candidatos ao Parlamento Europeo que subscriban, polo interese da nosa democracia, un pacto dixital pola independencia tecnolóxica.

free-software-pact_gl.odt

free-software-pact_gl.pdf

free-software-pact_es.odt

free-software-pact_es.pdf

A few years ago, I interviewed a Delaware state trooper named Butch LeFebvre who’d been assigned to investigate rumors that a mountain lion was roaming the outskirts of Wilmington. It was silly, of course--big cats had been wiped out on the East Coast more than a century ago. But just to be safe, LeFebvre strapped on night-vision goggles, loaded a rifle with a tranquilizer dart, and set off into the woods behind the Du Pont Country Club. By 3 A.M, he’d spotted nothing, so he headed back to his truck. The next evening, he returned to the same spot for another look--and found paw tracks following his footprints all the way back to where he’d parked. LeFebvre was an experienced hunter, but he learned something that night: one killer out there was doing a great job of watching and thinking and learning, and it wasn’t him.

pass4sure E20-522
pass4sure EX0-100
pass4sure HP0-J25
pass4sure HP0-P20