Sábados Libres na Altamar ─ Programación orientada a obxectos con Python e Vala

Sábado 31 de maio

POR FORZA MAIOR (enfermidade do director de obradoiro) queda aprazado para o sábado 7 de xuño.

Introdución ao concepto de «obxecto» e primeiros desenvolvementos.

Obradoiro dirixido por Sergio Costas (aka rastersoft), desenvolvedor de diversos proxectos de SW

 1. Introdución
  1. Que NON é a POO?
  2. Que é a POO? Encapsulación, herdanza e polimorfismo
 2. Clases e obxectos
  1. Encapsulación
  2. Propiedades
  3. Métodos
  4. Getters e setters
  5. Métodos e propiedades estáticos
 3. Clases e obxectos en Python e Vala
  1. Definición dunha clase en Vala
  2. Definición dunha clase en Python
  3. Instanciar un obxecto en Vala
  4. Instanciar un obxecto en Python
  5. Acceso a métodos en Vala
  6. Acceso a métodos en Python
 4. Herdanza
  1. Necesidade e importancia da herdanza
  2. Herdanza en Vala
  3. Herdanza en Python
 5. Polimorfismo
  1. Necesidade e importancia do polimorfismo
  2. Métodos virtuais en Vala
  3. Interfaces en Vala
  4. Duck Typing en python

Horario:
Pola mañá: de 10.00 a 14.00 (faremos unha pequena parada sobre as 11.50 para botar un café)
Parada para xantar das 14h ás 16h
Pola tarde: de 16.00 a 18.30 (o remate pode prolongarse en función dos contidos)

Inscricións:
Aínda que a asistencia é de balde, a fin de poder respectar a capacidade máxima do espazo e prever os medios técnicos, é OBRIGATORIO inscribirse no correspondente formulario

Podedes seguir a evolución no «evento» no G+

Coa colaboración de:
Asociación Xuvenil Altamar

Logo-A-X-Altamar.png


Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ─ Xunta de Galicia

Logos-xunta-2013 alfa.png

Esta actividade, así como o ciclo de Sábados Libres na Altamar, forma parte das actividades que GALPon realiza ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), e incluídas no Plan de Acción de Software Libre 2014 da Xunta de Galicia.