Video da «proba de concepto» do «PicarOS»

Próximos a publicar a alfa do SO para pícaros desenvolvido sobre a base do GALPon MiniNo e que chamamos PicarOS publicamos un vídeo (que podedes ver desde a web sen reprodutor intermedio) no que presentamos a liña de traballo.

http://gruvi.galpon.org/minino/miscelanea/PicarOS.avi

Agradecemos calquera opinión e/ou consello.