Finou Dennis Ritchie, un dos pais de C

Creador da linguaxe de programación C e desenvolvedor clave do sistema operativo Unix, co-autor do libro definitivo sobre C, «a linguaxe de programación C»
Foi un dos pioneiros da computación moderna. A linguaxe C segue a ser amplamente utilizada hoxe en día na aplicación e desenvolvemento de sistemas operativos.

Que $DEITY che compense todo o que nos non soubemos ou puidemos agradecerche